[1]
Genevičiūtė-Janonienė G. ir Endriulaitienė A., „Darbuotojų asmenybės bruožų, subjektyviai vertinamo transformacinio vadovavimo stiliaus, darbo motyvacijos ir įsipareigojimo organizacijai sąveikos modelis“, PSY, t. 41, p. 50-67, saus. 2010.