[1]
Domanskaitė-Gota V., Gailienė D., ir Kazlauskas E., „Potrauminio streso sutrikimą turinčių Lietuvos Afganistano karo veteranų trauminės patirties ir potrauminės simptomatikos ryšys“, PSY, t. 39, p. 7-18, saus. 2009.