[1]
Skruibis P., Kazlauskas E., ir Gailienė D., „Nevilties lygis, nuostatos savižudybių atžvilgiu ir suicidinė rizika“, PSY, t. 37, p. 26-43, saus. 2008.