[1]
Kazlauskas E., Šimėnaitė I., ir Gailienė D., „Subjektyvaus trauminio patyrimo ir potrauminio augimo bei potrauminio streso sutrikimo sąsajos“, PSY, t. 35, p. 7-18, saus. 2007.