[1]
Breidokienė R. ir Jusienė R., „Vaiko temperamento ir motinos elgesio su vaiku strategijų reikšmė keturmečių gebėjimams atidėti malonumą“, PSY, t. 49, p. 100-114, saus. 2014.