[1]
Poškus M. S., Kairys A., Liniauskaitė A., ir Žukauskienė R., „,Jūsų NEO išvada‘: validus ir Barnumo efektu grįstas grįžtamojo ryšio suteikimo būdas?“, PSY, t. 49, p. 44-59, saus. 2014.