[1]
Jusienė R. ir Raižienė S., „Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ir elgesio sunkumų vertinimas CBCL / 1½-5 ir C-TRF diagnostikos kriterijais (DSM) pagrįstomis skalėmis“, PSY, t. 34, p. 44-56, saus. 2006.