[1]
Stanikūnas R., Vaitkevičius H., Švegžda A., ir Daugirdienė A., „Adaptacijos įtaka vaizdo orientacijos erdvėje suvokimui“, PSY, t. 28, p. 42-49, saus. 2003.