[1]
Breidokienė R. ir Jusienė R., „Savireguliacija ankstyvoje vaikystėje: sampratos problematika“, PSY, t. 46, p. 27-44, saus. 2012.