[1]
Auryla V. ir Žukas V., „Iš lietuvių pedagogikos istorijos (K. Nezabitausko elementorius ,Naujasis skaitymas...‘)“, PSY, t. 2, p. 113 - 121, saus. 1962.