[1]
Gailienė D., Knabikienė G., ir Asminavičiūtė R., „Suicidinės rizikos psichodiagnostinio įvertinimo galimybės“, PSY, t. 10, p. 3-13, gruodž. 1990.