[1]
Gailienė D., „PSICHOLOGINIŲ METODŲ TAIKYMAS ŠIZOFRENIA SERGANČIŲ LIGONIŲ MĄSTYMUI TIRTI“, PSY, t. 3, p. 33-44, gruodž. 1982.