Meilutė - Ribokė M., ir Pakalniškienė V. „Implicitinis Ir Eksplicitinis požiūris į naudojimąsi ,Facebooku‘“. Psichologija, T. 57, 2018 m.spalio, p. 23-33, doi:10.15388/Psichol.2018.0.11901.