Grigutytė N., Raižienė S., Pakalniškienė V., ir Povilaitis R. „Lietuvos Vaikų Naudojimosi Internetu 2010 Ir 2018 Metais Ypatumų Palyginimas“. Psichologija, T. 58, 2018 m.gruodžio, p. 57-71, doi:10.15388/Psichol.2018.3.