Žukauskaitė I., Bagdžiūnienė D., ir Rekašiūtė Balsienė R. „Darbuotojų Profesinio Saviveiksmingumo, struktūrinio įgalinimo Ir įsitraukimo į Darbą sąsajos“. Psichologija, T. 59, 2019 m.liepos, p. 37-52, doi:10.15388/Psichol.2019.3.