Rimkevičienė J., ir Gailienė D. „Vartojančiųjų Psichoaktyvias medžiagas mėginimų nusižudyti Tipai“. Psichologija, T. 45, 2012 m.sausio, p. 55-69, doi:10.15388/Psichol.2012.45.4.