Raižienė S., ir Pakalniškienė V. „Vaikų (ne)dalyvavimas elektroninėse patyčiose Ir Emociniai Bei Elgesio Sunkumai“. Psichologija, T. 60, 2019 m.gruodžio, p. 72-85, doi:10.15388/Psichol.2019.10.