Jusienė R., Laurinaitytė I., ir Pakalniškienė V. „Pradinio Mokyklinio amžiaus Vaikų Kompulsyvaus Interneto Naudojimo psicho­socialiniai Veiksniai Vaikų Ir tėvų Vertinimu“. Psichologija, T. 61, 2020 m.spalio, p. 51-67, doi:10.15388/Psichol.2020.15.