Rimkutė E., ir Dovydaitienė M. „Mokymosi Negalios: Skirtingi Teoriniai požiūriai Ir psichologinės Pagalbos būdai“. Psichologija, T. 44, 2011 m.sausio, p. 118-33, doi:10.15388/Psichol.2011.44.2544.