Domanskaitė-Gota V., Gailienė D., ir Kazlauskas E. „Potrauminio Streso Sutrikimą turinčių Lietuvos Afganistano Karo Veteranų trauminės Patirties Ir potrauminės Simptomatikos ryšys“. Psichologija, T. 39, 2009 m.sausio, p. 7-18, doi:10.15388/Psichol.2009.0.2598.