Breidokienė R., ir Jusienė R. „Vaiko Temperamento Ir Motinos Elgesio Su Vaiku Strategijų reikšmė keturmečių gebėjimams atidėti Malonumą“. Psichologija, T. 49, 2014 m.sausio, p. 100-14, doi:10.15388/Psichol.2014.49.3691.