Poškus M. S., Kairys A., Liniauskaitė A., ir Žukauskienė R. „,Jūsų NEO išvada‘: Validus Ir Barnumo Efektu grįstas grįžtamojo ryšio Suteikimo būdas?“. Psichologija, T. 49, 2014 m.sausio, p. 44-59, doi:10.15388/Psichol.2014.49.3694.