Jusienė R., ir Raižienė S. „Ikimokyklinio amžiaus Vaikų Emocijų Ir Elgesio Sunkumų Vertinimas CBCL / 1½-5 Ir C-TRF Diagnostikos Kriterijais (DSM) pagrįstomis skalėmis“. Psichologija, T. 34, 2006 m.sausio, p. 44-56, doi:10.15388/Psichol.2006..4285.