Stanikūnas R., Vaitkevičius H., Švegžda A., Viliūnas V., Daugirdienė A., Kulikowski J. J., ir Murray I. J. „Du Objektų Spalvos Suvokimo Procesai“. Psichologija, T. 30, 2004 m.sausio, p. 7-16, doi:10.15388/Psichol.2004..4350.