Stanikūnas R., Vaitkevičius H., Švegžda A., ir Daugirdienė A. „Adaptacijos įtaka Vaizdo Orientacijos erdvėje Suvokimui“. Psichologija, T. 28, 2003 m.sausio, p. 42-49, doi:10.15388/Psichol.2003..4368.