Daugirdienė A., ir Vaitkevičius H. „Stimulo Erdvinių Savybių Ir stebėjimo trukmės įtaka Spalvos Pastovumui“. Psichologija, T. 24, 2001 m.sausio, p. 48-57, doi:10.15388/Psichol.2001..4411.