Auryla V., ir Žukas V. „Iš Lietuvių Pedagogikos Istorijos (K. Nezabitausko Elementorius ,Naujasis skaitymas...‘)“. Psichologija, T. 2, 1962 m.sausio, p. 113 - 121, doi:10.15388/Psichol.1962.2.8853.