Gailienė D., Knabikienė G., ir Asminavičiūtė R. „Suicidinės Rizikos Psichodiagnostinio įvertinimo galimybės“. Psichologija, T. 10, 1990 m.gruodžio, p. 3-13, doi:10.15388/Psichol.1990.10.9068.