Gailienė D. „PSICHOLOGINIŲ METODŲ TAIKYMAS ŠIZOFRENIA SERGANČIŲ LIGONIŲ MĄSTYMUI TIRTI“. Psichologija, T. 3, 1982 m.gruodžio, p. 33-44, doi:10.15388/Psichol.1982.3.9145.