Kairys A., ir Jurkuvėnas V. „Psichologijos Mokslo Raidos Lietuvoje Kiekybiniai atspindžiai žurnalų „Lietuvos TSR aukštųjų Mokyklų Mokslo Darbai. Pedagogika Ir psichologija“ Ir ,Psichologija. Mokslo darbai‘ 1962–2015 Metų Straipsniuose“. Psichologija, T. 52, 2015 m.sausio, p. 91-105, doi:10.15388/Psichol.2015.52.9334.