Grigutytė, Neringa, Saulė Raižienė, Vilmantė Pakalniškienė, ir Robertas Povilaitis. „Lietuvos Vaikų Naudojimosi Internetu 2010 Ir 2018 Metais Ypatumų Palyginimas“. Psichologija 580 (gruodžio 28, 2018): 57-71. žiūrėta gruodžio 2, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/12331.