Jusienė Roma, Laurinaitytė Ilona, ir Pakalniškienė Vilmantė. „Pradinio Mokyklinio amžiaus Vaikų Kompulsyvaus Interneto Naudojimo psicho­socialiniai Veiksniai Vaikų Ir tėvų Vertinimu“. Psichologija 610 (spalio 5, 2020): 51-67. žiūrėta lapkričio 30, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/20200.