Bulotaitė L., Goštautas A., Goštautaitė-Midttun N., Klumbienė J., Maksvytis L., Šveikauskas V., Veryga A., ir Žemaitienė N. „Ūkio Ministerijos užsakymu Atlikto Taikomojo Mokslinio Tyrimo ,Nesaikingo Alkoholio Vartojimo Neigiamos įtakos Lietuvos Konkurencingumui mažinimo Galimybių identifikavimas‘ Recenzija“. Psichologija 390 (sausio 1, 2009): 109-115. žiūrėta gruodžio 4, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/2591.