Breidokienė, Rima, ir Roma Jusienė. „Vaiko Temperamento Ir Motinos Elgesio Su Vaiku Strategijų reikšmė keturmečių gebėjimams atidėti Malonumą“. Psichologija 490 (sausio 1, 2014): 100-114. žiūrėta rugsėjo 18, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/3691.