Breidokienė, Rima, ir Roma Jusienė. „Savireguliacija Ankstyvoje vaikystėje: Sampratos Problematika“. Psichologija 460 (sausio 1, 2012): 27-44. žiūrėta rugsėjo 26, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/810.