Auryla V., ir Žukas V. „Iš Lietuvių Pedagogikos Istorijos (K. Nezabitausko Elementorius ,Naujasis skaitymas. ‘)“. Psichologija 20 (sausio 6, 1962): 113 - 121. žiūrėta rugpjūčio 13, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/8853.