Gailienė D., Knabikienė G., ir Asminavičiūtė R. „Suicidinės Rizikos Psichodiagnostinio įvertinimo galimybės“. Psichologija 100 (gruodžio 23, 1990): 3-13. žiūrėta sausio 24, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/9068.