1.
Meilutė - Ribokė M, Pakalniškienė V. Implicitinis ir eksplicitinis požiūris į naudojimąsi „Facebooku“. PSY [Prieiga per internetą]. 2018 m.spalio15 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės9 d.];570:23-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/11908