1.
Grigutytė N, Raižienė S, Pakalniškienė V, Povilaitis R. Lietuvos vaikų naudojimosi internetu 2010 ir 2018 metais ypatumų palyginimas. PSY [Prieiga per internetą]. 2018 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2020 m.gruodžio2 d.];580:57-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/12331