1.
Žardeckaitė-Matulaitienė K, Gaidytė V. Homoseksualumo atsiskleidimą aprašančių straipsnių komentarų turinio analizė. PSY [Prieiga per internetą]. 2018 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės18 d.];580:105-24. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/12334