1.
Žukauskaitė I, Bagdžiūnienė D, Rekašiūtė Balsienė R. Darbuotojų profesinio saviveiksmingumo, struktūrinio įgalinimo ir įsitraukimo į darbą sąsajos. PSY [Prieiga per internetą]. 2019 m.liepos17 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės25 d.];590:37-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/13346