1.
Lekavičienė R, Antinienė D. Studentų socialinių įgūdžių kaip socialinės kompetencijos rodiklio ir socialinių demografinių veiksnių sąryšių pokyčiai per pastarąjį dešimtmetį. PSY [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio26 d.];450:70-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/1536