1.
Rimkevičienė J, Gailienė D. Vartojančiųjų psichoaktyvias medžiagas mėginimų nusižudyti tipai. PSY [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio27 d.];450:55-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/1537