1.
Bagdžiūnienė D, Lazauskaitė-ZabielskėJ, Urbanavičiūtė I. Pilietiško elgesio organizacijoje patikslinto klausimyno psichometriniai rodikliai. PSY [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio30 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio5 d.];600:27-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/15521