1.
Petrauskaitė G, Čunichina K. Kaltinamojo fizinio patrauklumo, socioekonominio statuso ir lyties reikšmė seksualinio priekabiavimo situacijos dalyvių elgesio vertinimui. PSY [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.spalio22 d.];600:58-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/16105