1.
Raižienė S, Pakalniškienė V. Vaikų (ne)dalyvavimas elektroninėse patyčiose ir emociniai bei elgesio sunkumai. PSY [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.spalio4 d.];600:72-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/16106