1.
BerniūnasR, SiliusV, Dranseika V. Anapus moralinės srities: kinų normatyvinis nusiteikimas. PSY [Prieiga per internetą]. 2020 m.vasario3 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio5 d.];600:86-105. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/16107