1.
Baukienė E, Jusienė R. Ikimokyklinio amžiaus vaikų miego sunkumų, emocinio reaktyvumo ir tėvų taikomos miego bei naudojimosi ekranus turinčiais prietaisais tvarkos sąsajos. PSY [Prieiga per internetą]. 2021 m.vasario1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio21 d.];(62):69-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/19166