1.
Švegžda A, Stanikūnas R, Augustinaitė K, Bliumas R, Vaitkevičius H. Veido raumenų reakcijos į skausmo išraiškas kito asmens veide. PSY [Prieiga per internetą]. 2021 m.gegužės11 d. [žiūrėta 2022 m.sausio21 d.];630:24-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/21206