1.
Rimkutė E, Dovydaitienė M. Mokymosi negalios: skirtingi teoriniai požiūriai ir psichologinės pagalbos būdai. PSY [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio26 d.];440:118-33. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/2544